Skip to content

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp Ati Gaili (turpmāk Pārdevējs), saimniecizkās reģ. nr. 30077711001, adrese: Miera iela 1-1, Mežāres, babītes pag., LV-2101, Latvija, un Pircēju, kas veic pasūtījumu Pārdevēja interneta veikalā www.dreamspace.lv (turpmāk – interneta veikals).

 1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis distances līgums, turpmāk- noteikumi, reglamentē Pircēja un Pārdevējss tiesības un pienākumus, iepērkoties interneta veikalā.

1.2. Pārdevējsi ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt vai papildināt distances līguma noteikumus, ievērojot normatīvo aktu prasības. Pircējam ir iespēja iepazīties ar noteikumu izmaiņām interneta veikalā.  Mainītie pasūtīšanas noteikumi būs spēkā tikai attiecībā uz pasūtījumiem, kuri iesniegti pēc noteikumu izmaiņām.

1.3. Iegādāties preces interneta veikalā drīkst:

 • Pilngadību sasniegušas fiziskās personas;
 • Nepilngadīgas personas līdz 17 gadiem (ieskaitot) tikai ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad tie likumīgi rīkojas ar saviem ienākumiem (atsevišķo mantu);
 • Juridiskās personas;
 • Visu augstākminēto personu likumiskie pārstāvji

1.4. Pircējs, veicot pasūtījumu, apstiprina šos noteikumus, un garantē, ka, saskaņā ar noteikumu 1.3. punktu pircējiem ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā.

1.5. Distances līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs interneta veikalā ir noformējis pasūtījumu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies samaksas kārtību, iepazinies ar interneta veikala lietošanas noteikumiem, apstiprinājis savu pasūtījumu un apmaksājis Pārdevēja izsniegto rēķinu.

 1. Personas datu aizsardzība

2.1. Pārdevējs veic Pircēja personas datu apstrādi atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama Privātuma Politikā.

 1. Preces pasūtīšana

3.1. Iepirkties Pārdevēja interneta veikalā Pircējs var bez iepriekšējas reģistrēšanās. Pēc savas izvēles Pircējs var izveidot savu kontu, kurā tiek saglabāta informācija par pircēju un tā veiktajiem pasūtījumiem.

3.2. Lai veiktu pasūtījumu vai izveidotu lietotāja kontu, Pircējs nedrīkst izmantot viltus e-pasta adresi, uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, vai kā citādi maldināt par sevi. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas izmantojot tā kontu un paroli. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumu, kas radušies Pircējam neievērojot šajos noteikumos atrunāto. Gadījumā, ja Pircējs neievēro šajā sadaļā atrunātos noteikumus, Pārdevējam ir tiesības pārtraukt piekļuvi Pircēja kontam vai pat dzēst pircēja kontu.

3.3. Pasūtījumus iespējams veikt jebkurā diennakts laikā, veicot pasūtījumu interneta veikalā.

3.4. Interneta veikalā visas cenas norādītas eiro valūtā. Preču cenas ir norādītas bez PVN; Pārdevējs nav PVN maksātājs. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Cenas produktiem var mainīties pēc Pārdevēja ieskatiem (cenas izmaiņas nav piemērojamas jau pasūtītām un apmaksātām precēm).

 1. Pasūtījuma apmaksa 

4.1. Par pirkumu interneta veikalā Pircējs norēķinās, apmaksājot rēķinu caur internetbanku vai bankas filiālēs, vai ar kredītkarti (Mastercard, Visa, Maestro un Visa Electron) vai PayPal maksājumu.

4.2. Darījuma veikšanai Pasūtītājs tiek novirzīts uz drošu pirkumu vidi, kur apmaksas brīdī maksājumu kartes īpašnieks ievada kartes identifikācijas datus un paroles. Apmaksas laiks ir ierobežots, apmaksa jāveic 10 minūšu laikā no apmaksas uzsākšanas.

4.3. Rēķins un informācija par pasūtījuma apmaksu tiks nosūtīta uz Pircēja e-pasta adresi, kas tika norādīts aizpildot pasūtījuma formu interneta veikalā. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu pēc naudas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā.

 1. Pasūtījuma izpilde 

5.1. Pasūtījuma izpildes termiņi ir atkarīgi no pasūtījuma skaita un tie ir uzrādīti preces aprakstā.

5.2. Pasūtījuma izpilde tiks uzsākta, pēc tam, kad Pircējs ir veicis pasūtījuma apmaksu. Pārdevējs pa e-pastu pasūtījuma apstiprinājumu un informāciju par pasūtījuma izpildi.

5.3. Pārdevējs apņemas izpildīt pasūtījumu ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma apmaksas, ja vien līgumslēdzēju puses nav vienojušās par citu termiņu.

5.4. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Pārdevējsi ir pienākums informēt par to Pircēju.

 1. Piegādes noteikumi

6.1. Pēc pasūtījuma izpildes, Pārdevējs nosūta informāciju uz norādīto e-pastu, ka tiek uzsākta pasūtījuma pakošanas un piegādes procedūra.

6.2. Pārdevējs informē Pircēju uz norādīto e-pastu, ka pasūtījums tiek sagatavots piegādei.

6.3. Maksa par pasūtījuma piegādi nav iekļauta preces cenā un tiek aprēķināta un norādīta rēķinā atsevišķi.

 1. Garantija

7.1. Pārdevējs garantē produkta kvalitāti, jo izstrādā produktu, lai tas kalpotu pēc iespējas ilgāk, bet Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas Klientam radušies Preces nepareizas lietošanas rezultātā. Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

7.2. Informācija par preci, kura tiek tirgota interneta veikalā, tiek norādīta blakus attiecīgajai precei.

7.3. Pārdevējs neatbild par krāsu atšķirības niansēm starp interneta veikalā redzamo preci un reāli saņemto preci, kas var būt saistītas ar pircēja datora monitora īpatnībām.

 1. Atteikuma tiesības

8.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un nosūtīt atpakaļ Pārdevējam iegādāto preci.

8.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci.

8.3. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sesto daļu Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs patur tiesības nepieņemt preci vai ieturēt kompensācijas maksuja

 • prece ir nolietota un/vai bojāta,
 • prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

8.4. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma vai ir neatvietojamas, arī tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (piemēram, orģināldarbi, orģināldarbi pēc individuāla pasūtījuma).

 1. Preču atgriešanas kārtība

9.1. Pircējam, nosūtot atpakaļ iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt dokumentu (apmaksātā rēķina izdruku), kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā, aizpildot atteikuma anketu, kura tiek nosūtīta pēc pieprasījuma (pieprasījumu rakstiet uz e-pastu:info@dreamspace.lv). Pasta izdevumus par preces atgriešanu apmaksā Pircējs.

 1. Citi noteikumi

10.1. Pircējam ar visiem paziņojumiem un jautājumiem jāvēršas pie Pārdevēja, izmantojot vienu no šādām saziņas veidiem:

 • e-pasts info@dreamspace.lv;
 • tālrunis +371 29554566.

10.2.Visas nesaskaņas, kas ir radušās saistībā ar pakalpojumu apmaksu un maksājumu atgriešanu starp Pircēju un Pārdevēju, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja nesaskaņas neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tās ir jārisina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.